ITIL Expert Eğitimi

ITIL Expert Paket Eğitim

Süre: 10-gün sınıf, 55 saat self-study
Kredi: 20 (15 Lifecycle 5 MALC)

ITIL Intermediate Lifecycle 6 eğitiminin paketlendiği ve e-learning ve sınıf karma eğitim modeli ile sunulduğu bu pakette şu 6 eğitim ve sınavları bulunmaktadır.

ITIL Intermediate Lifecycle Service Strategy

ITIL Intermediate Lifecycle Service Design

ITIL Intermediate Lifecycle Service Transition


ITIL Intermediate Lifecycle Service Operation


ITIL Intermediate Lifecycle Continual Service Improvement


ITIL Managing Across the Lifecycle

itilexpert

E-learning destekli ITIL Expert Paket Programı ile sınıfta 20 gün süren program 10 günlük bir sınıf eğitimi ve 55 saat self study elearning ile tamamlanabilmektedir.

Blended (Karma) eğitim modeli ile sunulan bu modelde kullanacağınız her bir kursun 6 farklı kurs kitabı sizlere sunulacaktır. Öte yandan self study sürelerinde hem kitaptan çalışma hem de e-learning ortamında çalışma imkanınız olacaktır. E-Learning ortamının demosu için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://demos.itpreneurs.com/Expert-Demo/Marketing-Demo/ITIL-expert-demo.html 

Sınıf eğitim süreleri 4 gün + 4 Gün + 2 Gün ve 55 saat self study olacak şekilde planlanmıştır.

Sınıf eğitim oturumları 2+2+2+2+2 gün ve haftasonu olacak şekilde optimize edilmiştir.
Her eğitimin arasında self study için 2-3 hafta kadar zaman bırakılmıştır.

Paket program kurs öncesi konferansı ile başlar ve bu konferansta çalışma modeli ve süreleri konusunda katılımcılarla mutabakat sağlanır. Bu sayede katılımcıların çalışma programlarına ortak uyum sağlanır ve esnek bir program ile hiçbir katılımcının hiçbir dersi kaçırmaması sağlanır.

Her sınıf eğitim oturumu öncesi katılımcılar ilgili kursun kitap ve e-learning okumalarını yapmış olarak sınıfa gelirler. Bllom seviyesi 1 ve 2 olan knowledge seviyesi, sınıfta analiz ve uygulama bilgileri ve tecrübeleri ile Bloom seviye 3 ve 4 olacak şekilde pekiştirilir.

Servis Strateji ve Service Desing ile başayan eğitimde CSI tüm oturumlarda paralel birkonu olarak 5 oturum boyunca sürekli işlenecektir. Devamında Servis geçiş ve Servis Operasyon eğitimleri yapılacaktır.

Sınıf oturumları sonrası sınava yönelik çalışmaları katılımcılar e-learning ortamında ve deneme sınavları ile yapacaklardır.

Sınava hazırlık süresinin sonunda katılımcılar sınıf eğitimi aralarında 0,5 günlük sınav oturumları için davet edileceklerdir.

Managing Across the Lifecycle oturumu ise 5 kursun sırayla anlatılması sürecinde paralel olarak anlatılacak bir diğer kurstur. 10 güne yayılmış sürede MALC içeriği her kursta kısım kısım işlenecektir.